Jogi nyilatkozat

A weboldalt a NaturaDENT Service Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft üzemelteti.

Tisztelt Látogatónk! Az Ön által most megnyitott weboldal egy olyan webdokumentum, mely megfelel a World Wide Web számára, és alkalmas arra, hogy egy webböngésző megjelenítse. Kérjük, hogy a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a Jogi nyilatkozatot. Ez a Jogi nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi anyag Ön általi használatát. A weboldal megnyitásával Ön egyben elfogadja azt, hogy a jelen Jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a Jogi nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a weboldalt. A weboldalt a NaturaDENT Service Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1056 Budapest, Váci u. 81.); Képviselő: Papp Zsolt József, Cégjegyzékszám: 01-09-969917, Adószám: 14290321-1-41) üzemelteti. A weboldal használatának feltétele, hogy a felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen Jogi nyilatkozatban szabályozottakat. A felhasználó a weboldalra történő belépéssel elismeri, hogy a jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A weboldalon található információ magyar nyelven olvasható. Ügyfélszolgálatunk a +36 1 789 0690 telefonszámon, vagy az info@naturadent.hu elektronikus postafiókon készséggel ad felvilágosítást a weboldal tartalma, illetve az alábbiakban leírt fogalmak jobb megértéséhez.

 

 

1. Adatkezelési szabályok

A weboldalon keresztül megadott személyes adatok, például név, telefonszám, és e-mail cím használata teljes mértékben az üzemeltető Adatkezelési Tájékoztatójában megfelelően történik. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, mielőtt bármilyen információt a rendelkezésünkre bocsátana. Szerverünk a weboldalra történő belépéskor automatikusan naplózza a felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. A weboldal és az ott elérhető szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésekre egyebekben az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései az irányadók.

 

 

2. Linkek

A weboldal, és az azon szereplő szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók weboldalaira vezethetnek. Ezen szolgáltatók adat-és információvédelmi gyakorlatáért üzemeltetőként nem vállalunk felelősséget. Bárki használhat weboldalra mutató hivatkozást, azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Jogi nyilatkozat 4. pontban meghatározott feltételeket, a weboldal tartalma köré nem készíthető frame (keret-) rendszer, valamint nem engedélyezett az üzemeltető jó hírnevét sértő tartalom.

 

 

3. A felelősség kizárása

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, így biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldallal kapcsolatban annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal-vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a weboldalon található adatoknak az üzemeltetőtől független, vagy rajta kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. A felhasználók rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért az üzemeltető szintén nem vállal felelősséget. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználó bármiféle olyan tevékenységéből keletkező kára esetére, amelynek megtörténtét a weboldalon közzétett információ okozta, valamint a weboldalon szereplő bizonyos információk helytelensége, hiányossága vagy elavultsága miatt.

 

 

4. Szerzői jogok

A weboldal tartalma - beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, kép, illusztráció, hang, szoftver és egyéb anyag szerzői vagy védjegyjogait - eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása, mely így csak bizonyos jogszabályi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló, vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes, illetve közösségi oldalakon, valamint számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, melynek engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi, védjegyoltalomról szóló, és egyéb jogszabályokba ütközik és az ott meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az üzemeltető a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

 

Az üzemeltető azonban hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó saját, személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz azonban az üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A felhasználónak jogában áll a weboldal egészét, vagy egyes részeit kinyomtatni, vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. A felhasználó által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: Copyright©NaturaDENT Kft. Minden jog fenntartva. 

 

Amennyiben a felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, és ezeket egyszerre tartalmazó állományt, futtatható és nem futtatható bármilyen állományt) küld az üzemeltetőnek a weboldalon keresztül, vagy az egyéb elérhetőségeken, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra az üzemeltető ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos felhasználási jogot szerezzen, és így ezen művek az üzemeltető saját belátása szerint kerülnek felhasználásra (többszörözésre, terjesztésre, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre, átdolgozásra, kiállításra vagy törlésre). Ha a felhasználó bármilyen információt vagy anyagot küld az üzemeltetőnek, ezzel beleegyezik abba, hogy ezt az információt és anyagot az üzemeltető a tetszése szerint, térítésmentesen felhasználhatja, és megerősíti azt, hogy ez a használat nem sérti más személyek jogait. A weboldal azon részein, ahol a weboldal felhasználói által beküldött információk szerepelnek, a beküldött információkat az üzemeltető nem ellenőrzi, illetve nem kötelessége az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen információkért, azok tartalmáért. Az üzemeltet fenntartja a jogot arra, hogy bárminemű ilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen, vagy eltávolítson a weboldalról.

 

 

5. Vegyes rendelkezések

A weboldal tartalmát az üzemeltető a lehető leggondosabban állította össze. A weboldal azonban kizárólag tájékoztató jelleggel működik, így az abban szereplő adatok, akciók nem minősülnek ajánlattételnek, vagy orvosi tanácsnak. Az üzemeltető jogosult a feltételek tartalmát saját hatáskörében bármikor módosítani, így az üzemeltető azt javasolja, hogy a weboldalt időről-időre ismét tanulmányozza át, hogy mindig a hatályos információk birtokában legyen.

 

 

6. Előforduló hibák

A weboldalon megjelenített információk kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldalon elérhető szolgáltatások hatályos feltételeit az üzemeltető ÁSZF-je tartalmazza. Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne weboldalunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeinken: NaturaDENT Service Fogászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1056 Budapest, Váci u. 81., Telefonszám: +36 1 789 0690, vagy info@naturadent.hu elektronikus postafiók.